Skip to main content

Archief 1988

februari 1988 (2e jaargang nr. 4)
De charismatische beweging

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0204.pdf22.92 MB

De Heilge Geest ontvangen?
Preekschets over Hand. 2:38-39
drs. M.D. Geuze

Waarom is de charismatische beweging voor reeformatorische kerken van belang?
prof. dr. J. Veenhof

'Charismatische vernieuwing' en de opbouw van de gemeente
drs. L.M. Vreugdenhil

'Als heimwee is de Geest, zo sterk'
drs. A.F. Troost

Geloof in wat je ziet
Voortzetting van het gesprek over Apologetiek nú
drs. W. Dekker

Overleven of herleven?
Syllabus voor de Ontmoetingsdag
G. van den Brink en ds. A.J. Zoutendijk

Van een belijdende kerk naar een multifunctionele ruimte?
n.a.v. prof. dr. G. D.J. Dingemans: 'Een huis om in te wonen'
drs. H. de Leede

Kroniek
ds. T. Poot


april 1988 (2e jaargang nr. 5)
Een huis om in te wonen

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0205.pdf25.53 MB

Slapen is niet tot de dood
Een preekschets bij Marcus 5:21-43
ds. H. Jansen

Een reformatorische visie op de Kerk
prof. dr. C. Graafland

Grote schoonmaak
drs. L.M. Vreugdenhil

Moet het roer echt om?
Vragen n.a.v. prof. dr. G.D.J. Dingemans: 'Een huis om in te wonen'
drs. H. de Leede

Nieuwbouw of verbouw?
Reactie op de artikelen van drs. H. de Leede n.a.v. : 'Een huis om in te wonen'
prof. dr. G.D.J. Dingemans

De gemeente als wijkplaats voor zieken en gezonden
ds. R. van Essen

Hoe fijn is het om gereformeerd te zijn!
Een gesprek met ds. T. Poot
ds. G. Hette Abma

Kroniek
ds. G. Hette Abma


juni 1988 (2e jaargang nr. 6)
Bij-tijds leren geloven

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0206.pdf23.43 MB

Jeremia tot profeet geroepen!
Preekschets over Jeremia 1:10
dr. A.A. Spijkerboer

Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten, van drs. L. van Driel en drs. I.A. Kole
Sadder and wiser? Een samenvattende bespreking
drs. H. van 't Veld

Een apart educatief klimaat?
drs. M. Burggraaf

Met betoon van geest en krracht
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

De verbondsgemeente in een geseculariseerde samenleving
dr. W. Verboom

De omslag in de cultuur gaat aan de gereformeerde gezindte niet voorbij
Een evaluerende slotbeschouwing
drs. L. van Driel

Kroniek
drs. J.J. Visser

Inhoudsopgave 1e en 2e jaargang


augustus 1988 (3e jaargang nr. 1)
Overleven of herleven?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0301.pdf20.74 MB

De boodschap van Laodicea
drs. E.W. van der Poll

Overleven of herleven? Over de roeping van de christelijke gemeente in het tijdperk van de secularisatie
dr. A. Noordegraaf

'Kerk-zijn in een tijd van Godsverduistering'
Een reactie op de nota van de Hervormde Synode
prof. dr. H.W. de Knijff

Vreest niet wanneer de wereld u zal haten
drs. L.M. Vreugdenhil

Alles ademt Zijn sfeer
n.a.v. dr. A. van de Beek's pneumatologisch ontwerp
ds. A.J. Zoutendijk

Eraan moeten geloven!
n.a.v. de discussie rondom 'Het Lege Testament'
drs. T.H. van der Hoeven

Kroniek
ds. G. Hette Abma


oktober 1988 (3e jaargang nr. 2)
Liturgie

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0302.pdf25.38 MB

Van klacht tot jubel
Preekschets n.a.v. Psalm 13
ds. D. van Meulen

Eredienst in gereformeerd perspectief
dr. L. Westland

Liturgie – fascinerend, ondanks barsten en breuken
dr. T. Brienen

Heer Jezus, Uw genade
drs. A.F. Troost

Waarom als charismatisch theoloog tegelijk ook liturgisch?
Een gesprek met ds. W.W. Verhoef uit Vlaardingen
ds. J. Seton

De eredienst als een dynamisch gebeuren
(een pleidooi voor bezinning)
ds. C.G. Geluk

Vernieuwing gevraagd rondom de doop
drs. L.M. Vreugdenhil

Kroniek
ds. T. Poot


december 1988 (3e jaargang nr. 3)
Doop - Belijdenis – Avondmaal

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0303.pdf24.43 MB

'Maar ieder beproeve zichzelf'
Preekschets n.a.v. 1 Kor. 11:28
drs. H.C. Marchand

Avondmaal – de kleinen met de groten?
ds. T. Poot

Doop – Belijdenis – Avondmaal
Enkele reformatorische notities
dr. W. Verboom

De toegang tot het Heilig Avondmaal
prof. dr. A. van de Beek

Oriëntatie en bezinning
n.a.v. het oktobernummer over liturgie
dr. J.H. van de Bank

Secularisatie en de praxis
Gesprek met prof. dr. H. Jonker
drs. B. Plaisier en drs. J.J. Visser

'Heden gaat de hemel open'
drs. A.F. Troost

Kroniek
ds. G. Hette Abma