Skip to main content

Archief 1987

februari 1987 (1e jaargang nr. 4)
Hermeneutiek

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0104.pdf30.74 MB 

God kent geen voorkeurgemeenten
Overwegingen bij een zendingspreek over Handelingen 10:34a
drs. B. Plaisier

'Dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben'. Een reactie op het artikel van prof. dr. C. Graafland 'Op zoek naar een gereformeerde hermeneutiek'
ds. C. den Boer

Een brokje brood
drs. A.F. Troost

Spoorzoeken bij prof. Graafland.
Opmerkingen bij zijn vraag om gereformeerde hermeneutiek
ds. H. Jansen

Op zoek naar DE gereformeerde hermeneutiek
drs. M.A. Kuyt en N.H. van Ommeren

Vragen rondom een/de gereformeerde hermeneutiek
prof. dr. C. Graafland

Over kontekstuele theologie gesproken...
n.a.v. 'Grensverkeer tussen Kerk en Israël; een keuze uit het werk van dr. S. Gerssen
dr. H. Vreekamp

Telgt
drs. A.F. Troost

Kroniek
ds. T. Poot


april 1987 (1e jaargang nr. 5)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0105.pdf26.23 MB

Apostel en priester
Preekschets over Efeze 3:17: 'Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt'
drs. J. Westland

'Die uit de dood is opgestaan'
drs. A.F. Troost

Rouwverwerkingsgroepen in de kerk
ds. J. Seton en mw. ds. M. Terlouw-Sterk

Gesprek rond de Dordtse verkiezingsleer
drs. W. Dekker en ds. E. Westrik

Naar de verzoening toe of van de verzoening uit? Dat is de vraag!
n.a.v. dr. C. Vermeulen: 'Cor Ecclesiia'
drs. H. de Leede

Kontekstualisatie. Een praktijkervaring uit Kenya (II)
drs. A. Juffer

Kroniek
ds. G. Hette Abma


juni 1987 (1e jaargang nr. 6)

donload dit nummer:
pdfKontekstueel_0106.pdf21.83 MB

Met ontferming bewogen.
Preekschets bij Matth. 9:35-38
ds. J.W.C. Vonhof

'Bedelaar'
O.C. Kerssen

Gesprek rond de Dordtse Verkiezingsleer (II):
* Om haar als bruid te werven...
ds. E. Westrik
* Stille overmacht
drs. W. Dekker

De uitverkiezing
dr. F.G. Immink

Het spanningsveld van de Evangelieverkondiging
n.a.v. P.H. van Harten: De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine
drs. B. Loonstra

'Nu alles om ons donker wordt'
drs. A.F. Troost

Predikant anno 1987: wie is geschikt?
dr. G.W. Marchal

Ontmoetingsdag gemeente en kerk
A.C. Veldhuizen

Kroniek
ds. T. Poot


augustus 1987 (2e jaargang nr. 1)
Gemeente en kerk

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0201.pdf25.41 MB

Streven en sterven
Overweging n.a.v. Marcus 10:35-45
ds. A.J. Zoutendijk

Congregationalisme en Calvijns zicht op de plaatselijke gemeente
dr. W. Balke

De Gemeente van Christus en haar functioneren in deze tijd
ds. Chr. van Andel

Kijk op de kerk.
Wezen, functie en structuur van de gemeente in het werk van wijlen prof. dr. J.P. Versteeg
dr. A. Noordegraaf

Interview met prof. dr. B. Goudzwaard: De Gereformeerde Gezindte en de maatschappij
drs. F.H. Brinkhuis, drs. B. Plaisier en drs. J.J. Visser

Kroniek
ds. G. Hette Abma


oktober 1987 (2e jaargang nr. 2)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0202.pdf27.09 MB

Het vlees gekruisigd
Over de invloed van Christus' kruis op het christelijk leven volgens Galaten 5:24
drs. R.H.M. de Jonge

De Schrift en de Gereformeerde traditie
ds. C. den Boer

Redaktioneel intermezzo
bij het gesprek over de Gereformeerde Hermeneutiek
drs. H. de Leede en drs. J. Westland

Het eeuwig licht
n.a.v. de discussie over de Verkiezingsleer van Dordt
dr. A. Vos

Apologetiek nú
drs. W. Dekker

Geen Godservaringen meer?
n.a.v. dr. O. Jager: 'Geloven wordt onwennig, Naar een tweede primitiviteit?'
dr. L.J. van den Brom

Kroniek: De genade van het nulpunt
ds. T. Poot


december 1987 (2e jaargang nr. 3)
Apologetiek

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0203.pdf18.12 MB

Doortocht!
Preekschets n.a.v. Jozua 3 en 4
drs. S. Janse

Apologetiek nú: twee reacties:
* Apologie of verkondiging
prof. dr. A. van de Beek
* Apologetiek en de historische Jezus
drs. J. Westland

Universitair theologie studeren vandaag.
Een evaluatie na vijf jaar tweefasenstructuur
G. van den Brink

In het duister van de tijden
drs. A.F. Troost

Genezing en bevrijding
n.a.v. de trilogie van dr. K.J. Kraan
dr. Jac.J. Rebel

Kroniek
ds. G. Hette Abma