Skip to main content

Archief 2008

februari 2008 (22e jaargang nr. 3)
Houd de (kinder)doop heilig

Redactief
drs. P.L. de Jong
Gedoopt in Christus’ dood
Bijbelstudie over Romeinen 6:3-4
 
dr. A. Noordegraaf  
Doopgang is diepgang  
drs. L. W. Smelt
Wat is er veranderd in de kerk? 
dr. P. van den Heuvel  
Hier en daar zomert het soms wat
Over de wederzijdse dooperkenning
 
ds. J. J. van Eenennaam
Hoe terecht is de minachting voor de kinderdoop? 
dr. J.A.O.L. Vercammen 
De kinderdoop als lakmoesproef  
dr. W. Verboom 
Kinderdoop: een bedenkelijke kerkelijke tussenkomst 
dr. A.J. van Binsbergen
Controverse over de doop beslechten 
ds. G. Hette Abma
Te nieuw om helemaal eigen te maken
Enkele evaluerende opmerkingen
 
dr. G.C. den Hertog
Kroniek 
ds. J. Maasland   
 


mei 2008 (22e jaargang nr. 4)
Het christelijk geloof in de canon van de Nederlandse geschiedenis

Redactief
drs. P.L. de Jong
Leeuw is Lam
Bijbelstudie over Openbaring 4 en 5
 
drs. H.C. Marchand
Kerk en geloof in de canon van de Nederlandse geschiedenis  
prof.dr. A.Th. van Deursen

Geloof als het geheim van de geschiedenis  
dr. A. Vos
De canon van Gods daden  
prof.dr. A. van de Beek
En waarom duidt gij deze tijd niet?  
drs. C. Blenk
Gedicht - Looft alle volken, zegent nu de Heer
André F. Troost

Laatst geboekt
Geloven in een God die niet bestaat
 
dr. P. van den Heuvel
Kroniek
De verhouding tussen de godsdiensten
 
drs. P.J. Verhagen
Gedicht - Die mij aan de dood ontrukt 
André F. Troost

Reacties op dit nummer in de media:
-  Ref. Dagblad, 23 april, klik hier.
-  Ref. Dagblad, 29 april, klik hier.


juni 2008 (22e jaargang nr. 5)
Wij zijn ook katholiek. Over protestantse katholiciteit

Redactief
drs. P.L. de Jong
Credo ecclesiam catholicam
Ik geloof een algemene kerk
 
Dr. A.A. van Ruler (1908-1970)
Een gemeente is wel volledig kerk, maar niet de totale kerk
Interview met dr. J. Kronenburg en dr. R. de Reuver
 
Dr. P. van den Heuvel en drs. P. Verbaan
Augustinus’ visie op de katholiciteit van de kerk   
Prof.dr. P.J.J. van Geest
Congregationalist en katholiek? 
Dr. H. A. Bakker
Katholiciteit en ambt 
Dr. P. van den Heuvel
Katholiciteit geen zorg maar gegeven 
Dr. A. Markus
Laatst geboekt  
Marja Brak
Kroniek
Relativering van eigen kerk
 
Drs. J. Wienen
Gedicht - De Schepper schiep
André F. Troost


juli 2008 (22e jaargang nr. 6)
Luisteroefeningen - hoe lezen we de Bijbel?

Redactief
drs. P.L. de Jong
De Tolk
Naar aanleiding van een meditatie van dr. O. Noordmans
 
drs. W. Dekker
Hoe wordt vandaag de Bijbel gelezen?
Een persoonlijke waarneming
 
prof. dr. J. Hoek
Een luisteroefening naar Psalm 58 
dr. G.W. Marchal
De tekst over de pottenbakker en het leem 
ds. H. de Jong
Scriptura et cultura
Naar aanleiding van 2 Petrus 1:3-9
 
prof. dr. G.H. van Kooten
De Schrift als tegenover
Over het specifiek gereformeerde in de omgang met de Bijbel
 
prof. dr. G. van den Brink
Laatst geboekt
Huwelijksperikelen
 
mw. drs. H.M. Schormans-Marchand
Kroniek 
ds. J. Maasland
Wij zijn ook katholiek
Nawoord

dr. J. Kronenburg en dr. R. de Reuver


november 2008 (23e jaargang nr. 1)

Redactief
drs. P.L. de Jong
De duivel weerstaan
Bijbelstudie naar aanleiding van 1 Petrus 5:8-9
 
drs. G. van Meijeren
Gezin heeft betekenishorizon nodig
drs. W.H. Dekker
Het einde in zicht?
Het implosiegevaar van de rijke gereformeerde traditie voor jongeren
 
drs. H.J. van Wijnen
Terug van weggeweest (1)
Briefwisseling tussen twee predikanten over hun ervaringen
in Indonesië, Chili en Nederland
 
drs. C.M.A. van Ekris en drs. G.C. Vreugdenhil
Weten we nog hoe kwaad het kwaad is?
Naar aanleiding van de dissertatie van dr. Ad Prosman
over Nietzsche
 
dr. H. de Leede
Laatst geboekt
drs. P.L. de Jong
Kroniek
Een souvenirtje

drs. P.J. Verhagen


december 2008 (23e jaargang nr. 2)
Calvijn: verguisd en verheerlijkt

Redactief
Drs. P.L. de Jong
Een goede gezindheid ten opzichte van God
Een woord van Calvijn
Bereidwillig en oprecht
Op zoek naar de echte Calvijn
 
Prof. dr. H.J. Selderhuis
Calvijn en onze omgang met de bijbel 
Dr. W. de Greef
Vier brieven aan Calvijn
Calvijn door de ogen van een dominee, een catechete, een bisschop en een student
 
Drs. A.J. Zoutendijk, drs. E. P. van Vreeswijk-van Bloemendaal, mgr. dr. G. J.N. de Korte en M. Bot
     Een reactie op de brief van bisschop de Korte
Terug van weggeweest (2)
Briefwisseling tussen twee predikanten over hun ervaringen
in Indonesië, Chili en Nederland
 
Drs. C.M.A. van Ekris en ds. G.C. Vreugdenhil
Zwartkijkers of profeten?
Inleidende opmerkingen bij het thema van de Lezersdag: ˋHoe ziet de kerk van de toekomst eruit?'

Drs. W. Dekker
Laatst geboekt
Drs. E.K.Foppen
Kroniek
Ds. J. Maasland