Skip to main content

Archief 2009

februari 2009 (23e jaargang nr. 3)
Barths Römerbrief in het Nederlands
vertaald

Redactief
drs. P.L. de Jong
Goddeloosheid niet in Rusland zoeken
Een meditatie van Karl Barth
Bij Barths Römerbrief in het Nederlands  
dr. A.A. Spijkerboer
Heil voor de wereld
Barths uitleg van Romeinen 1:1-7
 
drs. F. van Rhee
Opwekken door te doden
Barths uitleg van Romeinen 3:21-22a
 
drs. E van 't Slot
De echte revolutie
Barths interpretatie van Romeinen 13:1-7
 
prof.dr. G.C. den Hertog
En als Barth nu eens gelijk had...  
drs. W. Dekker
Terug van weggeweest (3)
Briefwisseling tussen twee predikanten over hun ervaringen
in Indonesië, Chili en Nederland
 
drs. C.M.A. van Ekris en drs. G.C. Vreugdenhil
Kunnen we God verdriet (aan)doen?
Naar aanleiding van de dissertatie van dr. W.M. Dekker
 
drs. P.A. Verbaan
Laatst geboekt
J.W. Stam MA
Kroniek
drs. J. Wienen


april 2009 (23e jaargang nr. 4)
Sociologen over de kerk: zwartkijkers of profeten?

Redactief
drs. P.L. de Jong
De kerk die zijn lichaam is ….
Bijbelstudie naar aanleiding van Efeziërs 1:16-25

J.W. Stam MA
Als wolven midden onder schapen
Godsdienstsociologen op zoek naar de kerk

prof.dr. H.C. Stoffels
Apocalypse now?
dr. A.J. Plaisier
Met nieuwe onbevangenheid kijken
Reactie op dr. H.C. Stoffels en dr. A.J. Plaisier

drs. G. van Meijeren
Gij doet er niet toe
Reactie op dr. H.C. Stoffels en dr. A.J. Plaisier

drs. C.M.A. van Ekris
Tellen, wegen en weten
Gesproken column op de Lezersdag

drs. P.L. de Jong
Laatst geboekt
De clou van de hele grap

ds. G.Hette Abma
Kroniek
Spinazie, spinazie!

drs. P.J. Verhagen


juni 2009 (23e jaargang nr. 5)
Ruimte om te horen. Preken en de psyche van de luisteraars.

Redactief
drs. P.L. de Jong
Flitsbekering?
Bijbelstudie naar aanleiding van Handelingen 8: 26-40
 
drs. P.L de Jong
De psyche van de hoorder
Twee preekervaringen ter introductie
 
drs. W. Dekker
Heilige Grond: God, preken en de psyche van de hoorders 
dr. H. Schaap-Jonker
Preken is zorgvuldig te werk gaan en intens de Geest inwachten 
dr. P.J. Visser
De psyche van de hoorder en de gereformeerde bevinding 
drs. A.J. Zoutendijk
De man die zondags het vlees snijdt
De persoonlijke aanwezigheid van de prediker in de preek
 
drs. E.K. Foppen
Terug van weggeweest (4 slot)
Briefwisseling tussen twee predikanten
 
drs. G.C. Vreugdenhil en drs. C.M.A. van Ekris
Laatst geboekt 
Marja Brak
Kroniek
Een uithoek waar altijd rook hangt
 
ds. J. Maasland


juli 2009 (23e jaargang nr. 6)
Tussen creationisme en hellend vlak
    

Redactief 
drs. P.L. de Jong

Tot stand gekomen
Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 1
 
ds. D.M. van de Linde

De angsten - en de redenen van het hart 
dr. G.C. den Hertog
Beginnen bij het begin
Over de Schepper, schepping en evolutietheorie
 
dr. A.A.A. Prosman
Waar blijft de slang?
De betekenis van Genesis 3 tegen de achtergrond van de hermeneutische vragen rond schepping en evolutie
 
dr. H. de Leede
Laatst geboekt
drs. J. Wienen
Kroniek
De knop moet om
 
Marja Brak


september 2009 (24e jaargang nr. 1)
Dertigers en de kerk

Redactioneel
Marja Brak
‘En God zei: Vraag; wat zal Ik u geven?’
Bijbelstudie over 1 Koningen 3:1-15
 
drs. W.F. Schormans
Dolende dertigers? 
drs. H.M. Schormans-Marchand
Een strijd tussen willen en kunnen
Gesprek met dertigers
 
Leneke Marchand-Schormans en Marja Brak
Dertigers en de kerk: wat is het probleem? 
dr. A. Markus
Kerk en tussen-uit-generatie 
drs. W. Dekker
Gebruiken wij christenen in het Midden-Oosten voor onze standpunten?
Interview met prof.dr. H.L. Murre-van den Berg
 
J.W. Stam MA
Laatst geboekt 
drs. W.J. Dekker
Kroniek
Besturen nieuwe stijl
 
drs. P.J. Verhagen


november 2009 (24e jaargang nr. 2)
Wat doen wij met de schepping?

Redactioneel
Marja Brak
Heersen en beheren
Bijbelstudie over Gen. 1:28 en 2:15

drs. J. Wienen
Milieu-ethiek in bijbels licht 
prof.dr. H.W. de Knijff
Klimaatverandering en de agenda van de kerken 
dr. J.H. Schravesande
Over bidden en auto’s met het oog op klimaatverandering 
ds. G. de Fijter
Bekering 
drs. W. Dekker
'Zeg iets waar we mee verder kunnen' 
Briefwisseling drs. A. Looijen en drs. A.J. Zoutendijk
Laatst geboekt 
prof.dr. G.C. den Hertog
Kroniek 
Dominees in letterenland

ds. J. Maasland