Skip to main content

Archief 2010

januari 2010 (24e jaargang nr. 3)
In gesprek met Op Goed Gerucht

Redactief
drs. P.L. de Jong
Maak vrienden met je geld
Bijbelstudie over Lucas 16:1-22

drs. P.L. de Jong   
Op Goed Gerucht: cultuur, Godsleer en ecclesiologie
dr. H.S. Benjamins
Vele culturen, één Naam
drs. W. Dekker 
De toon en de muziek
dr. G.C. den Hertog
Op Goed Gerucht en de kerk
dr. P. van den Heuvel
In gesprek met Kontekstueel
drs. J.G. Offringa
‘We moeten taalzoekers worden’
Briefwisseling (2)

ir. A.C. Looijen en drs. A.J. Zoutendijk
Laatst geboekt
Geen thuis in de tijd

drs. H.M. Schormans-Marchand
Kroniek
De kerk en de democratische rechtsstaat

drs. J. Wienen


maart 2010 (24e jaargang nr. 4)
Heilig avondmaal, hoogtepunt van de liturgie?

Redactief
drs. P.L. de Jong
Om in de gemeenschap te worden ingelijfd
dr. A.A. van Ruler 
Hoe beleven wij het avondmaal?
dr. P. van den Heuvel
‘… aan het maal des levens geeft Hij zich…’
Heeft het avondmaal een meerwaarde boven prediking en doop?

dr. H. de Leede
Ervaringsverhalen
drs. L.W. Smelt, drs. E.K. Foppen, drs. C.C. den Hertog, drs. H.M. Schormans-Marchand
Vele vormen, één Heer
drs. W. Dekker
‘Gewen je om nee te zeggen…’
Briefwisseling (3) ir. A.C. Looijen en drs. A.J. Zoutendijk
Laatst geboekt
Twee dagboeken

drs. P.A. Verbaan
Kroniek
De relatie tussen religie en psychiatrie

drs. P.J. Verhagen
Zoals de zon steeds hoger rijst
André F. Troost


mei 2010 (24e jaargang nr. 5)
Israël, steeds meer een steen des aanstoots.

Redactief
Marja Brak
Tussen Mokum en Jeruzalem – Psalm 87
dr. S. Schoon
Israël. Volk, land en staat?
De hervormde Handreiking gewogen

ds. J.W. Stam MA
Bewaard in Gods trouw
De hervormde Handreiking en de visie van ‘Christenen voor Israël’

drs. C.C. de Vreugd
Wat bedoelen we als we Israël het uitverkoren volk van God noemen?
dr. W.M. Dekker
Altijd alleen, in een onverloste wereld
Interview met dr. A.A. Spijkerboer

drs. W. Dekker en K. van Noppen
Laatst geboekt
Plaisier, Calvijn en Arminius

dr. P. van den Heuvel
Kroniek
PthU naar VU

drs. P.L. de Jong

Lezersreactie op dit nummer:
Reactie van ds. Bart Trouwborst
op de bijdrage van dr. W.M. Dekker
Korte reactie van dr. Willem Maarten Dekker
Reactie van ds. Bart Trouwborst (slot)


juli 2010 (24e jaargang nr. 6)
Schuld en verzoening

Redactief
drs. P.L. de Jong
Verzoening – Genesis 32
ds. H.P.J. Schormans
Het schuldloos universum
dr. T.H. van der Hoeven
Schuld en godsdienst volgens ‘brain-talk’
drs. P.J. Verhagen
Vergeving en verzoening: vertrekpunt en doel
dr. G.C. den Hertog
Vergeven: een onmogelijke opdracht?
ds. H.G. de Graaff
De spinnenman
ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra
Laatst geboekt
Het bedreigde leven

M.E. Brak
Kroniek
‘Stoffe te over’

ds. J. Maasland


september 2010 (25e jaargang nr. 1)
Stanley Hauerwas, een inspirerende dwarsligger

Redactief 
drs. P.L. de Jong
Zalig – Matteüs 5:1-12
dr. S. Hauerwas
Stanley Hauerwas, een nieuwe theologische ster?
dr. H. de Leede
Stanley Hauerwas, tegendraads christelijk ethicus 
dr. G.C. den Hertog
Stanley Hauerwas en de kerk 
drs. W. Dekker
Vier leeservaringen: 
      Robuust?!
      drs. H.C. Marchand

      Met Hauerwas de gemeente in
      J.W. Stam MA

      Hauerwas leert ons praten over de kerk
      dr. J.H.F. Schaeffer

      Dwarser en eigenzinniger dan me lief  is
      drs. B.J. van der Graaf

De preek als huis om in te wonen
Dissertatie van dr. T.T.J. Pleizer

dr. H. de Leede
     Uitvoerige versie van het artikel  van
      dr. H. de Leede
‘Ik ben ontzettend kerkelijk en onkerkelijk’
Interview met ds. W. Pieters
 
J. van Noppen, drs. P.L. de Jong en mr. P. Schreuder
Laatst Geboekt
Schuld is een complexe zaak

T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Kroniek
De godsdienstvrijheid in Nederland

drs. J. Wienen


november 2010 (25e jaargang nr. 2)
Wat is onze identiteit?

downloaden

Redactief 
Marja Brak
Multicultuur: zegen of vloek
Efeziërs 2:14

drs. H.G.J. van Dolder
Nederland, waarheen?
drs. J. Wienen
Wat heeft het christelijk geloof te maken met de identiteit van Nederland?
drs. A.A. van der Schans
De identiteit van een christen in Nederland
dr. J.M. Burger
Plurale samenleving, vragende staat, antwoordende kerk
dr. G.J. Buijs
Laatst geboekt Mythe, mysterie, mystiek
drs. W. Dekker
Kroniek Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen…
drs. P.L. de Jong