Skip to main content

Archief 2011

januari 2011 (25e jaargang nr. 3)
Vroomheid vandaag

Redactief
drs. P.L. de Jong
De wachtpost – Habakuk 2:1
drs. A.J. Zoutendijk
Vroomheid veronderstelt een ziel als resonantieruimte
drs. W.H. Dekker
Spiritualiteit op de tweesprong?
prof.dr. J. Hoek
Ervaringsverhalen
     N. van Aken Bsc
     drs. C.W. Saly
     Mw.drs. L. Goedbloed

Waar zetten we nu op in?
drs. E.K. Foppen
Welk geloof houdt het?  
drs. W.J. Dekker en dr. H. de Leede
Laatst geboekt
Wat is bepalend voor een leven?

dr. P. van den Heuvel
Kroniek
Gereformeerd en de kontekst

Ds. J. Maasland


maart 2011 (25e jaargang nr. 4)
Geloof dat het (uit)houdt

Redactief
M.E. Brak
En Petrus liep op het water – Mattheüs 14:29
Dr. W. Verboom
‘Een waar geloof’ onder veranderde condities
Dr. H. de Leede
Wat is er veranderd? – Terugblik en vooruitblik
Drs. W. Dekker
Ervaring als ongeloof – Over Barth en Miskotte
Dr. E. van ’t Slot
Gezond geloof en gezonde leer
Dr. H.C. van der Meulen
Ervaringsverhalen
     Bij Jezus in de buurtDs. R. van Essen
     Telkens weer moet ik uw kracht verstaanDr. G.H. Labooy
     Sola fide, over drijfzand en relevantieDrs. H.C. Marchand
Volle kracht vooruit
Dr. J.H.F. Schaeffer en drs. P.A. Verbaan
‘Het ervaringsgeloof heeft mij nooit aangesproken’
Interview met ds. T. Poot 

Dr. P. van den Heuvel en K. van Noppen
Kontekstueel
Dr. A.F. Troost
Kroniek
25 jaar Kontekstueel

Drs. P.L. de Jong
Pieter, bedankt!
Drs. W.J. Dekker en M.E. Brak


mei 2011 (25e jaargang nr. 5)
Zal de kerk het volhouden? 

Redactief
M.E. Brak
Tot op de liefde – Johannes 21:15-19
drs. J.T. de Koning
De kerk – back to the basics
dr. A. Markus
Hoeveel ‘kerk’ heb je nodig om te geloven?
dr. J.H.F. Schaeffer
Wat is ‘kerk’ en waar vind je haar?
dr. A. van de Beek
Nieuw leven voor de kerk
drs. W.L. Dekker
Welke gestalte voor de kerk vandaag?
drs. C.C. den Hertog
Kerk zijn vandaag is primair trouw zijn
drs. W.F. Schormans
Los van de kerk – so what?
dr. P. van den Heuvel
Kroniek – Wikileaks en mijn privacy
dr. P. van den Heuvel
Vijfentwintig jaar Kontekstueel
dr. A. Markus


Voor de reactie van lezers, klik hier
Nog een reactie, klik hier


Jubileum/studiedag Kontekstueel
Het 25-jarig bestaan van Kontekstueel is
gevierd met een feestelijke jubileum/studiedag
op zaterdag 26 maart 2011 in De Brug te Amersfoort
Thema: ‘Ik voel, dus ik geloof’. Welk geloof houdt het?
Voor de inleidingen op de studiedag
en het jubileum in de mediaklik hier
Voor foto's van de Jubileumdag, klik hier


juli 2011 (25e jaargang nr. 6)
Hoe goddelijk is Jezus?

Redactief
Drs. P.L. de Jong
Alleen de zondaar ziet het - Lucas 7:36-50
Drs. G.J. Roest
Wie is toch deze?
Drs. W. Dekker
De goddelijkheid van de ontledigde God
Dr. W.H. van Kooten
Eenvoudig een geheim
Dr. B. Kamphuis
Een joods-islamitische Jezus?
Dr. B.J.G. Reitsma
‘Ik vind het vreselijk als ketter te worden beschouwd’ Interview met dr. A.F. Troost
T.W.D. Prins-van den Bosch MA en drs. J. Wienen
Kroniek – ‘Campingstory’
Drs. C. van den Berg
Laatst geboekt – In ieder mens zit een verhaal
M.E. Brak
U bent mijn God - lied
André F. Troost

Reactie van een lezer, klik hier


september 2011 (26e jaargang nr. 1)
Profetisch (s)preken

Redactief                               
M.E. Brak
De ware profeet is een onrustzaaier – Jeremia 23:23
dr. S. Gerssen
Profetisch tegenspreken: schelden, bidden en beminnen
dr. E. Talstra
Profetie als gave van de Geest aan de gemeente
dr. R.J. van Elderen
Calvijn: profeet contra profetie
dr. H.J. Selderhuis
Profetische momenten
     drs. J.H. Visser
     drs. E. van den Ham
     drs. P.L. de Jong   
Naar de noodzaak van de tijd                   
drs. C.A. van Ekris
Kroniek – Binnenkamerkerk                       
drs. P.L. de Jong
Breed en vreemd
‘Marginaal en missionair’ van Wim Dekker

drs. H.G.J. van Dolder
Geweten
Theologisch proefschrift van Peter Verbaan
  
dr. P. van den Heuvel


november 2011 (26e jaargang nr. 2)

A.A. van Ruler: stoer zelfstandig denker

Redactief
M.E. Brak
Woestijn – Marcus 1:12,13

A.A. van Ruler
Biografische schets van A.A. van Ruler
W.J. Dekker
De theologie van A.A. van Ruler
Dr. D. van Keulen
Vijf voet boven de grond?
Dr. G. van den Brink
Van Rulers tinteltheologie
Dr. W.H. ten Boom
Theocratie: de clou van de hele grap
Dr. J.P. de Vries
Op college bij Van Ruler
Drs. J. Stelwagen
Het hele leven!
Drs.ir. T. Jacobs
Kroniek - Een appèl om op te staan
Dr. P. van den Heuvel
Laatst geboekt
Drs. W.J. Dekker
Crisis van de kerk niet duiden als oordeel van God
Dr. A. Markus
Zijn oordeel is genade
Drs. W. Dekker
Dr. Tim Keller in Berlijn
Drs. P.L. de Jong

Voor radio uitzendingen over dr. A.A. van Ruler
met historische opnamen, klik hier