Skip to main content

Archief 2013

januari 2013 (27e jaargang nr. 3)

Thema: Liturgie op weg naar Pasen

Redactief
mw. M.E. Brak

Bijbelstudie
Ze weten niet wat ze doen - Lucas 23:26-34

C. Baggerman
Liturgie verbeeldt het geloofsgeheim
mw. M.L.P. Deij
Viering van de Paasnacht
D.J.K.G. Ruiter
Preken in de lijdenstijd - een pleidooi
A.J. Zoutendijk

Om Hem te gedenken
G.C. van de Kamp
Noordmans' Liturgie
mw. H.M. Schormans-Marchand
Een dikke kaars én een dikke preek
Interview met ds. H.P.J. Schormans
C.C. den Hertog en mw. H.M. Schormans-Marchand

Roept God ook vrouwen tot het ambt?
W. Dekker

Voor de reactie van een lezer op het artikel van dr. Wim Dekker, klik hier

Laatst Geboekt: Hoe ga je om met de omstandigheden?
mw. T.W.D. Prins-van den Bosch
Kroniek: De hel niet afgeschaft?
C. van den Berg

Voor een reactie op dit nummer over Liturgie op weg naar  Pasen
zie het artikel van dr.mr. K.W. de Jong in 27e jaargang nr. 4

 


maart 2013 (27e jaargang nr. 4)

Thema: Aanwezigheid van God

Redactief
Mw. M.E. Brak
Ervaring nodigt uit tot ervaring
Joh. 4:39-42

Ds. G.T. Molenaar
Verborgene die bij ons zijt
Ds. W.J. Dekker
Een spiegel uit Latijns-Amerika
Dr. K.L. Bom
Gebroken verwijzingen naar God
Dr. W.J. de Wit
Miskotte in ‘Het gewone leven’
Ds. P.L.D. Visser
Bestaat God enkel bij de gratie van ons getuigenis?
Mw.dr. M.C.A. Korpel
Een intercultureel gesprek
Dr. B. van den Toren
Worstelen met vorm en inhoud
Dr.mr. K.W. de Jong
Kroniek
Witte rook en wit liedboek

Ds. P.L. de Jong
Volgens Swaab ligt alles vast – waar gaat het om?
Dr. A. Markus

Voor een bespreking van dit nummer in 'Vox Voetianorum' 
(van de theologen studenten vereniging Voetius)
, klik hier.


mei 2013 (27e jaargang nr. 5)

Thema: Dopen in een seculiere tijd  
Redactief
mw. M.E. Brak
De troonrede van onze Koning – Matteüs 28:16-20
Ds. M.C. Molenaar-Dekker
‘Je wilt je kind toch iets meegeven’
Ds. C.W. Saly
Het einde van het ancien regime
Dr. S. Janse
Delen in Christus door de doop
Dr. J.M. Burger
Verbond en werkelijkheid
Dr. A. van de Beek
Dopen op plaatsvervangend geloof
Dr. A. Markus
Doop en keuzekerk
Dr. J.H.F. Schaeffer
Laatst geboekt
Dr. W. Dekker
Kroniek
Drs. J. Wienen 

Het Reformatorisch Dagblad over dit nummer: klik hier

Reactie van een lezer: klik hier

Voor een bespreking van dit nummer in 'Vox Voetianorum' 
(van de theologen studenten vereniging Voetius)
, klik hier.


juli 2013 (27e jaargang nr. 6)

Thema: De toekomst van vandaag
Redactief
mw. M.E. Brak
Wacht op de HEER – Psalm 27:13 en 14
Ds. K. Hage
Geen hemel nodig om de wereld te mijden
Ds. D. Schinkelshoek
Genietende pelgrims
Ds. A.J. Zoutendijk
Hier beneden is het…
Dr. R. de Reuver
Toekomstverwachting in het pastoraat
Prof.dr. G.C. den Hertog
Hoop alleen doet klagen
Dr. J.H.F. Schaeffer
De Heilige Geest wijst de weg
Dr. P.F. Bouter
De Heilige Geest en ons gevoel
Dr. W. Dekker
Laatst geboekt
Ds. A.F. de Fijter
Kroniek
Ds. C. van den Berg 


sept. 2013 (28e jaargang nr. 1)

Thema: God, brein en verantwoordelijkheid
Redactief
Mw. T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Dichtbij - Deuteronomium 30:11-14
G.J. van Meijeren MA
Wij zijn (ook) ons brein
Dr. A. Aleman
Bevrijd worden van het zelf
W.H. Dekker
Neurocalvinisme en de menselijke verantwoordelijkheid
Prof.dr. G.C. den Hertog
Thema-interview - Het ‘onverklaarde raadsel’
van de menselijke geest
Dr. H. de Leede
Boekbespreking Overvloed en Overgave
Dr. H. de Leede
Laatst geboekt
Mw. M.E. Brak
Kroniek
Ergernissen
Ds. P.L. de Jong


nov. 2013 (28e jaargang nr. 2)
Thema: Weg van de catechismus?

Redactief 
Mw. T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Laat het niet verstenen
Jozua 4:1-24
M.A. Muis MA
De Heidelbergse Catechismus in gebruik
Ds. M.J. Tekelenburg
Weg van de Catechismus?
Ds. C.C. den Hertog
Om de eenheid van de prediking - toen en nu
Dr. P.A. Verbaan
Ons gevoel en ons verstand…
Dr. W. Dekker
Heidelberger persoonlijk
T. Hoekstra BA, ds. M.J. Ouwerkerk-Louter
en ds. T.H. van der Hoeven
Laatst Geboekt
Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn
ds. H.M. Schormans-Marchand
Kroniek
Overtuiging
Drs. J. Wienen


 

Voor een nieuw abonnement, klik hier
Voor losse nummers, klik hier